Материали 1-10 от 10

Дигиталните ресурси в българските библиотеки в контекста на цифровото приобщаване на гражданите 20 стр. очаква одобрение
Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации 50 стр.

Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации

Типографски принципи. Шрифтове – характеристики и видове. Анатомия на шрифт. Фамилии шрифтове. Правила за определяне на шрифт в издание.
messi
0 0 0
Инкунабули особености и разпространение на книгопечатането 9 стр. очаква одобрение

„Инкунабули –особености и разпространение на книгопечатането”

С думата „инкунабули” се означават всички книги, които влизат в т. нар. „люлчен” период на книгопечатането.
messi
0 0 0
Съвременно световно книгоиздаване 7 стр.

Съвременно световно книгоиздаване

Испаноезичното книгоиздаване се развива с бързи темпове в последните години. Подобрява се веригата издател-книгоразпространител. Издателите играят важна роля в насърчаването на четенето...
aronn
0 1 0
Модел на развитието на библиотечно-информационния сектор в България 32 стр.

Модел на развитието на библиотечно-информационния сектор в България

Силно интензифицираните глобализационни процеси в последните четири десетилетия предизвикват качествени промени в начина, по който институциите организират дейността си, в държавното управление, в логиката на човешкото мислене и световъзприятие...
aronn
0 0 0
Народна библиотека на Китай 16 стр.

Народна библиотека на Китай

Националната библиотека на Китай е основната библиотека на страната. Тя се намира в град Пекин. Библиотеката започва да приема твърденията на официалните национални издания през 1916г....
silviQ
0 0 0