Материали 1-10 от 79

Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации 50 стр.

Разработени теми за държавен изпит по Печатни комуникации

Типографски принципи. Шрифтове – характеристики и видове. Анатомия на шрифт. Фамилии шрифтове. Правила за определяне на шрифт в издание.
messi
0 0
Инкунабули особености и разпространение на книгопечатането 9 стр. очаква одобрение

„Инкунабули –особености и разпространение на книгопечатането”

С думата „инкунабули” се означават всички книги, които влизат в т. нар. „люлчен” период на книгопечатането.
messi
0 0
Съвременно световно книгоиздаване 7 стр.

Съвременно световно книгоиздаване

Испаноезичното книгоиздаване се развива с бързи темпове в последните години. Подобрява се веригата издател-книгоразпространител. Издателите играят важна роля в насърчаването на четенето...
aronn
0 1
Модел на развитието на библиотечно-информационния сектор в България 32 стр.

Модел на развитието на библиотечно-информационния сектор в България

Силно интензифицираните глобализационни процеси в последните четири десетилетия предизвикват качествени промени в начина, по който институциите организират дейността си, в държавното управление, в логиката на човешкото мислене и световъзприятие...
aronn
0 0
Народна библиотека на Китай 16 стр.

Народна библиотека на Китай

Националната библиотека на Китай е основната библиотека на страната. Тя се намира в град Пекин. Библиотеката започва да приема твърденията на официалните национални издания през 1916г....
silviQ
0 0
Ролята и мястото на специалиста в библиотечно-информационните дейности в диалога на международните отношения на съвременния етап и в изявите на глобализъм и антиглобализъм 9 стр.

Ролята и мястото на специалиста в библиотечно-информационните дейности в диалога на международните отношения на съвременния етап и в изявите на глобализъм и антиглобализъм

Под комуникация се разбира размяна на съобщения между хората - предаване на послания с помощта на език, писмо, мимика, жестове, картина и тон. Това предаване може да бъде извършено лице в лице или чрез технически средства за пренасяне и съхранение...
lubega
0 0