Материали 1-10 от 3

Влияние на орографията върху движението на въздуха атмосферните фронтове циклоните и антициклоните 7 стр.

Влияние на орографията върху движението на въздуха, атмосферните фронтове, циклоните и антициклоните

Влиянието на планините върху вятъра се изразява във възникването на различни местни ветрове, които могат да се разглеждат като смущения върху общата атмосферна циркулация...
gecata_maina
9 0
Теми по климатология 24 стр.

Теми по климатология

Предмет и задачи на килиматологията. Методи за изследване. Синоптични и климатологични наблюдения. Основни елементи на времето и климата. Температура на въздуха и почвата. Атмосферно налягане. Влажност на въздуха. Вятър – роза на ветровете...
nerven
40 2