Материали 1-10 от 3

Лекции по Двигатели с вътрешно горене 15 стр.

Лекции по "Двигатели с вътрешно горене"

Изучаването на термодинамичните цикли позволява да се направи преценка за доусъвършенството на процесите, които протичат в двигателите, като установява максимално възможното използване на внесената топлина за получаване на механична работа при дадени...
gecata_maina
82 6