Материали 1-10 от 14

Производствено и организационно управленско осигуряване на дребния бизнес 4 стр.

Производствено и организационно – управленско осигуряване на дребния бизнес

Производственото и организационно - управленското осигуряване на дребния бизнес се свързва с важни моменти, някои от които са: избор и осигуряване на нужното оборудване...
mOn
29 0
Кооперативно дело 105 стр.

Кооперативно дело

Кооперациите са предприятия. Те са изправени пред проблеми, аналогични на проблемите на традиционните капиталови фирми (водени от инвеститори) – концентрации, глобализация, организационни и технологични промени, както променящите се нужди на клиентите...
ivan40
1 0
Икономика на предприятието 39 стр.

Икономика на предприятието

Характеристика, обект, предмет. Науката представлява система от знания. Най-общо науките се делят на два вида – природни (естествени) и обществени. Централен елемент от системата на обществените науки са...
nezabravima
5 0