Материали 1-10 от 27

Управление на персонала 18 стр.

Управление на персонала

Между многото обекти, с които се занимава мениджмънта особено значение има персонала. персоналът включва: работниците /основни и спомагателни/, служителите /деловодители, счетоводители, касиери/, итр /конструктори, технолози, специалисти по ремонта на...
aronn
0 1
Бизнесът ви зависи от това как ще подберете 2 стр.

Бизнесът ви зависи от това как ще подберете

Качество се прави с качествени хора! От това как ще бъде подбран и обучен персонала зависи качеството на работата, тяхната производителност. Състояние на трудовия пазар...
gecata_maina
1 1
Фактори и методи за управление на човешките ресурси 2 стр.

Фактори и методи за управление на човешките ресурси

УЧР е дейност която изпитва непосредствено влияние от множество фактори, обикновенно тези фактори могат да се отнесат в две групи условия и фактори който са външни за ораганизацията и условия и фактори който са вътрешни...
messi
4 0
Управление на човешките ресурси 13 стр.

Управление на човешките ресурси

УЧР е една от основните функции на управленската дейност. Класиците на науката за управление разглеждат човешките проблеми като елемент на основната функция - организация. За същността на понятието човешки ресурси...
cblock
19 6