Материали 1-10 от 334

Лекции по Конкурентно право 11 стр.

Лекции по Конкурентно право

Лекции по Конкурентно право, предавани през 2016 г. Какво представлява конкуренцията, от кога датира? В края на 20 в. Едуард Роджърт задава въпроса на студентите си какво е това конкуренция. 1400 г. - първите примери за конкуренция в Англия...
ndoe
0 5
Облигационно право 106 стр.

Облигационно право

Гражданското право като обективно право е съвкупност от пн, които уреждат статута на ГПСУ и всички отношения на правопоставеност между тях с изключение на трудовите и търговските. Под система на ГП се разбира разпределението на гпн по институти и...
ivan40
0 0
Субекти на правото юридически лица 4 стр.

Субекти на правото – юридически лица

Като индивидуални правни субекти се конституират човешките индивиди, които придобиват това качество с раждането си, а в някои правни отрасли – като например – наследственото право – още със зачеването си...
rusev02
0 0