Материали 1-10 от 3

Лекции по ПТВ 18 стр.

Лекции по ПТВ

Обстойно разработени 8 въпроса от конспекта по ПТВ. Осигуряване на техническите и лични средства, противопожарно оборудване, противопожарни ръчни инструменти, носилки, стълби, пожарогасители и др. за придобиване на познания и умения на правилните...
cblock
0 0