Материали 1-10 от 2

Социални идеи на Реформацията Възгледи на М Лутер за социалната реформация 2 стр.

Социални идеи на Реформацията. Възгледи на М. Лутер за социалната реформация

Реформацията дава нов тласък, като в религиозен, така е в социалната сфера. Тя критикува средновековната доктрина за „любов към ближния”, начина на събиране на милостиня и просията, като основно средство за осъществяване на нравствена справедл
lubega
0 0