Материали 1-10 от 5

Политика на националната и международна сигурност 71 стр.

Политика на националната и международна сигурност

В учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия, използвани в теорията, методологията и практиката на администрация на политиката за националната и международна сигурност и логическата връзка между тях....
ivan40
19 0