Материали 1-10 от 74

Същност и функции на публичните финанси Фиск и фискален избор 12 стр.

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор.

Най-напред същността и ролята на финансите са определени според вижданията на класиците на икономическата теория в лицето на Адам Смит. Той формулира трите правила:
messi
0 0
BAEB558D Практика по бизнес администрация І 2 стр.

BAEB558D Практика по бизнес администрация І

Основната цел на практиката по бизнес администрация е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на програма “Бизнес администрация” и познанията, придобити в реална бизнес среда.
messi
0 0
икономика и публичен сектор 13 стр. очаква одобрение

„икономика и публичен сектор”

Икономическата криза, разразила се по целия свят, е индикатор за края на една система, съществувала през последните векове. Тази система се базираше на финансирането на научно-техническия прогрес чрез кредити с лихва и на постоянната експанзия на капитал
messi
0 0
Съвременни инструменти за определяне себестойността на продукцията 11 стр. очаква одобрение

Съвременни инструменти за определяне себестойността на продукцията

Методът на нормативното определяне на разходите възниква в началото на XX в. В САЩ. Определена роля в тази насока изиграват идеите на Тейлър, Емерсън и др.
messi
0 0
Конкурентна политика на Република България като член на Европейския Съюз 16 стр. очаква одобрение

“Конкурентна политика на Република България като член на Европейския Съюз”

Общата конкурентна политика е една от политиките на ЕС, която успешно допълва и доразвива разпоредбите на вътрешния пазар.
messi
0 0
Популяризиране на Гранд хотел Пловдив с използване най-ефективно рекламата връзките с обществеността PR новите медии и социалните мрежи 26 стр. очаква одобрение

Популяризиране на Гранд хотел „Пловдив“ с използване най-ефективно рекламата, връзките с обществеността (PR) , новите медии и социалните мрежи

Заведенията за хранене и развлечения предлагат разнообразни възможности за организиране и провеждане на събития в хотела.
messi
0 0
УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО 9 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Да се определи величината на постоянните и променливите разходи при положение, че те зависят линейно от обема на производството, като се използва метода на най-ниската и най-високата точка.
messi
0 0