Материали 1-10 от 64

Бизнес проект 22 стр.

Бизнес проект

Бизнес проектът всъщност представлява процеса на планиране в предприемаческата фирма. Той има за цел планиране на дейността в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, финансиране на дейността, да служи за търговски инструмент при осъществяване...
rusev02
0 0
Казус по управленски процес и екипната дейност - проектиране на екипи 18 стр.

Казус по управленски процес и екипната дейност - проектиране на екипи

Управлението на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели....
nerven
0 0
Практика по бизнес администрация 14 стр.

Практика по бизнес администрация

В световен план всички организации, се намират под влиянието на остро въздействащи фактори – външни и вътрешни, които причиняват вреди и организациите трябва да търсят варианти за справянето с тях...
daniche90
0 0