Материали 1-10 от 64

Информационни системи в административната дейност 94 стр.

Информационни системи в административната дейност

Интернет е най-мощното приложение, добре познато и свързващо милиони мрежи по цял свят и е достъпно посредством доставчик (isp), който осигурява ip адрес, като работи с телекомуникационни фирми за доставка на линии...
Simonsita
9 2
Политика на националната и международна сигурност 71 стр.

Политика на националната и международна сигурност

В учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия, използвани в теорията, методологията и практиката на администрация на политиката за националната и международна сигурност и логическата връзка между тях....
ivan40
19 0
Електронните документи и архиви настояще и бъдеще на официалната бизнес комуникация 68 стр.

Електронните документи и архиви – настояще и бъдеще на официалната бизнес комуникация

Темата на магистърската теза обхваща въпросите свързани с комуникацията и важното място, което електронните документи и архиви през последните години заемат в нея...
cblock
10 0
Система за атестиране на държавните служители 44 стр.

Система за атестиране на държавните служители

Административната реформа в страната, усъвършенстването на административните дейности и услугите за населението, подобряването на работата на общините, е невъзможно без наличието на съвременни и добре подготвени държавни служители...
ivan40
26 1