Материали 1-10 от 64

CRM системи 23 стр.

CRM системи

CRM от английски преведено означава customer relationship management, управление на връзките с клиенти. CRM системите са фокусирани и насочени към клиентите на фирмата, като ни дават централизирана информация за тях. много често се казва, че...
mOn
9 0
Kомуникационен процес 12 стр.

Kомуникационен процес

Един от основните проблеми в живота на организациите е свързан с това, че хората разглеждат ситуациите, въпросите или целите по различен начин и в зависимост от собствената си ценностна ориентация – в зависимост от...
admin
6 0
Mаркетингово понятие за цената Ценова стратегия Съвременните условия на формиране на цената Целите на ценовата стратегия 11 стр.

Mаркетингово понятие за цената. Ценова стратегия. Съвременните условия на формиране на цената. Целите на ценовата стратегия.

Маркетингово понятие за цена - паричен израз на стойността на стоката. От една страна тя формира общият доход на продавача - неговата печалба, а от друга страна в съзнанието на купувача цената се отъждествява с определена сума...
rusev02
0 1
Бизнес етикет - 10 правила за да сме безупречни 23 стр.

Бизнес етикет - 10 правила, за да сме безупречни

Мнозина подценяват значението на бизнес етикета. Груба грешка. Владението на добри обноски в бизнес общуването подобрява имиджа и отваря врати към успеха. Кои са правилата на съвременния бизнес етикет?....
ndoe
54 0
Бизнес проект 22 стр.

Бизнес проект

Бизнес проектът всъщност представлява процеса на планиране в предприемаческата фирма. Той има за цел планиране на дейността в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, финансиране на дейността, да служи за търговски инструмент при осъществяване...
rusev02
0 0