Материали 1-10 от 4

Система за управление на документи 9 стр.

Система за управление на документи

Системите за електронен документооборот са сред най-популярните ИТ решения в помощ на корпоративното управление и публичната администрация. Те са с ясен икономически ефект - премахват нуждата от копирна техника, чувствително редуцират...
ivan40
10 1
Предлагане и допускане на план за оздравяване 11 стр.

Предлагане и допускане на план за оздравяване

Степента на удовлетворяване, което получава всеки клас кредитори в сравнение с това, което би получил при разпределение на имуществото по предвидения от закона ред. При оздравителния план трябва да бъде направена една равносметка...
ivan40
13 0
Права на интелектуалната собственост 10 стр.

Права на интелектуалната собственост

Понятието "интелектуална собственост" е сравнително ново понятие, утвърдило се през 50-те г. на хх век. То определя изключителните права за определен вид обекти, творения на човешкия ум...
ivan40
2 1
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 8 стр.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОП "Развитие на човешките ресурси" е одобрен от Европейската комисия стратегически документ, за устойчиво развитие на човешкия капитал, чрез изпълнението на определени операции и дейности, съвместно финансирани от Европейския социален фонд...
ivan40
15 1