Материали 1-10 от 3

CRM системи 23 стр.

CRM системи

CRM от английски преведено означава customer relationship management, управление на връзките с клиенти. CRM системите са фокусирани и насочени към клиентите на фирмата, като ни дават централизирана информация за тях. много често се казва, че...
mOn
9 0