Материали 1-10 от 5

Казус по управленски процес и екипната дейност - проектиране на екипи 18 стр.

Казус по управленски процес и екипната дейност - проектиране на екипи

Управлението на човешките ресурси е стратегически и цялостен подход към управлението на най-ценния актив на организацията, а именно хората, които индивидуално и колективно внасят своя дял в достигането на организационните цели....
nerven
0 0
Разрешаване на властови конфликт във фирма 6 стр.

Разрешаване на властови конфликт във фирма

Казус по управленско консултиране. Предвид посочените данни е възможно задълбочаване на конфликта между генералния директор и техническия и търговския директор. Това може да доведе до затрудняване на изпълението на проекта по преструктуриране...
admin
47 5