Материали 31-40 от 64

Политика на националната и международна сигурност 71 стр.

Политика на националната и международна сигурност

В учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия, използвани в теорията, методологията и практиката на администрация на политиката за националната и международна сигурност и логическата връзка между тях....
ivan40
19 0
CRM системи 23 стр.

CRM системи

CRM от английски преведено означава customer relationship management, управление на връзките с клиенти. CRM системите са фокусирани и насочени към клиентите на фирмата, като ни дават централизирана информация за тях. много често се казва, че...
mOn
9 0