Материали 21-30 от 64

Същност и функции на публичните финанси Фиск и фискален избор 12 стр.

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор.

Същност и функции на публичните финанси. Фиск и фискален избор. Произход, същност и роля на данъка и данъчните системи. Акцизи. Данъчна администрация и данъчно производство...
aronn
0 0
Mаркетингово понятие за цената Ценова стратегия Съвременните условия на формиране на цената Целите на ценовата стратегия 11 стр.

Mаркетингово понятие за цената. Ценова стратегия. Съвременните условия на формиране на цената. Целите на ценовата стратегия.

Маркетингово понятие за цена - паричен израз на стойността на стоката. От една страна тя формира общият доход на продавача - неговата печалба, а от друга страна в съзнанието на купувача цената се отъждествява с определена сума...
rusev02
0 1
Теория за пазарното търсене Потребности блага и полезност 12 стр.

Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност.

Теория за пазарното търсене. Потребности, блага и полезност. Понятие за обща и пределна полезност. Търсенето и факторите, влияещи върху него. Еластичност на пазарното търсене. Ефективно търсене...
dannyboy
0 0
Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система 10 стр.

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система

Сравнителна характеристика на съвременната високоразвита пазарна система и "класическото" свободно пазарно стопанство. Монополи и олигополи. Ролята на транснационалните корпорации....
the_magicer
0 0
Производство и възпроизводство Трудов процес и неговите икономически измерения 12 стр.

Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения.

Производство и възпроизводство. Трудов процес и неговите икономически измерения. Трите постоянни въпроса на икономиката и начините за тяхното решаване. Въпросът за цялото и частта...
silviQ
0 0
Ефективна модерна и прозрачна администрация способна да посрещне високите очаквания на българските граждани 16 стр.

Ефективна, модерна и прозрачна администрация, способна да посрещне високите очаквания на българските граждани

Въпреки че повечето от държавите в ЕС са възприели някои от тези традиционни елементи на бюрокрацията, в никакъв случай това не се отнася за всички...
cblock
0 0
Концепция за създаване и последваща работа на нов отдел quotконтролингquot в съществуваща компанияquot 9 стр.

Концепция за създаване и последваща работа на нов отдел "контролинг" в съществуваща компания"

Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането да нови и подходящи системи за управление. Все по-широко в теорията и практиката навлиза концепцията за контролинга. Контролингът е система за целево-адаптивно управление...
gecata_maina
0 1
Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз 19 стр.

Конкурентна политика на Република България като член на Европейския съюз

Общата конкурентна политика е една от политиките на ЕС, която успешно допълва и доразвива разпоредбите на вътрешния пазар. Конкурентната политика наобщностно ниво има цели, които са сходни с тези на националните конкурентни политики....
silviQ
0 2