Материали 1-10 от 88

Лекции по хотелирство и реторатьорство-доцЦоников 29 стр.

Лекции по хотелирство и реторатьорство-доц.Цоников

Същност и особености на ХБ. В исторически план ХБ е древна стопанска дейност, възникването и развитието на ХБ е практически резултат от появата и развитието на обществено разделение на труда....
messi
0 0
Методи на управление на туризма 3 стр.

Методи на управление на туризма

Съвременните методи на управление могат да се класифицират по следния начин: - Мениджмънт чрез целите - Мениджмънт чрез делегиране - Мениджмънт чрез регулиране - Мениджмънт чрез контролиране - Мениджмънт чрез координиране - Мениджмънт чрез комуникир
nezabravima
0 0