Материали 1-10 от 11

Обща характеристика на мисленето и мисловните операции Техническо творческо мислене и технологично мислене 2 стр.

Обща характеристика на мисленето и мисловните операции. Техническо творческо мислене и технологично мислене

Мисленето се осъществява чрез многообразни мисловни операции: Анализ – това е мислено разчленяване на цялото на отделните му свойства. Синтез – това е мислено съединяване на частите на предметите или явленията...
dannyboy
0 0
Интелигентност 3 стр.

Интелигентност

Интелигентността представлява способността на личността да използва своите умствени възможности за адаптиране към средата. Две от съществените насоки за използване на умствените възможности за адаптиране към средата са следните...
silviQ
0 0
Психология на ученето 12 стр.

Психология на ученето

Противоположно е показанието, което включва наблюдаване или потискане на поведението. Действие следвано от наказание може да бъде по-малко повторено. Наказанието се появява в две форми: прилагане на допълнително неприятно следствие....
admin
46 0