Материали 1-10 от 2

Инженерна графика 27 стр.

Инженерна графика

Структура на процеса на конструиране и видове технически документи. Общи правила за оформяне на технически документи. Документиране на технически обекти чрез схеми. Видове и типове схеми. Общи изисквания към изпълнението на схеми...
emoto_92
105 2