Материали 1-10 от 44

PN преход в равновесно и неравновесно състояние 3 стр.

PN преход в равновесно и неравновесно състояние

PN прехода е в равновесно състояние, когато към него не е приложено външно напрежение. Около границата на прехода вследствие на дифузията се формират две области, едната с + заряд n областта и с - заряд в p областта...
ivan40
0 0
Формиращо влияние на социалния дизайн върху личността 7 стр.

Формиращо влияние на социалния дизайн върху личността

Много важен въпрос, касаещ и дизайна, и психология е: "Какво искат хората?". Защото, когато разбираме собствените си нужди или нуждите и мотивацията на другите хора, ние ще можем да ги изпълним....
daniche90
0 0