Материали 1-10 от 1

Старобългарската литература и нейното общославянско значение 18 стр.

Старобългарската литература и нейното общославянско значение

Текстът проследява в най-крупен план историята на старобългарската литература и поставя някои акценти върху огромното й значение за развитието на другите източнославянски и южнославянски литератури...
admin
38 0