Материали 1-10 от 13

Икономически и политически рискове пред Руската федерация 11 стр.

Икономически и политически рискове пред Руската федерация

Анексирането на Крим от Русия, тежкото противопоставяне на Москва с останалия свят и най-вече със САЩ и Европейския съюз и последвалите санкции, повдигат въпроса биха ли повлияли тези санкции и по какъв начин върху основните страни в конфликта...
daniche90
0 0
Разработени теми по Борсова търговия 246 стр.

Разработени теми по Борсова търговия

Стоковата борса извършва дейността си посредством съвкупност от принципи и правила утвърдени от борсата. Те са задължителни за всички при подготовката, сключването и изпълнението на борсовите сделки...
messi
0 0
Фондови борси 11 стр.

Фондови борси

Борсата е организация, чиято цел е да урежда и регулира редовни (повтарящи се в къси периоди от време) събирания на търговци на едно място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са налице (по това се различава от тържищата, където...
silviQ
3 0
Сделки на стоковите борси 11 стр.

Сделки на стоковите борси

От юридическа гледна точка борсовата търговия се характеризира с голяма простота. Страните по сделката се договарят по два пункта – цената и броя на контрактите. Страните по борсовите сделки са купувачите и продавачите на стоката, но те са представени ...
nerven
1 0