Материали 1-10 от 10

Борсова търговия на Лондонска метална борса 14 стр.

Борсова търговия на Лондонска метална борса

Лондонската метална борса е търговия с фючърси и опции за обмен, която работи на най-големия пазар в света за търговия на неблагородни метали. Тя осъществява транзакции с около 150 милиона партиди метали годипно.
messi
0 0 0
Икономически и политически рискове пред Руската федерация 11 стр.

Икономически и политически рискове пред Руската федерация

Анексирането на Крим от Русия, тежкото противопоставяне на Москва с останалия свят и най-вече със САЩ и Европейския съюз и последвалите санкции, повдигат въпроса биха ли повлияли тези санкции и по какъв начин върху основните страни в конфликта...
daniche90
0 0 0
Разработени теми по Борсова търговия 246 стр.

Разработени теми по Борсова търговия

Стоковата борса извършва дейността си посредством съвкупност от принципи и правила утвърдени от борсата. Те са задължителни за всички при подготовката, сключването и изпълнението на борсовите сделки...
messi
0 0 0
Фондови борси 11 стр.

Фондови борси

Борсата е организация, чиято цел е да урежда и регулира редовни (повтарящи се в къси периоди от време) събирания на търговци на едно място за сключване на сделки със стоки или ценности, които не са налице (по това се различава от тържищата, където...
silviQ
3 0 0