Материали 1-10 от 10

Силните позиции на художествения текст и тяхната роля за разбирането на съдържанието в романа Майстора и Маргарита 20 стр. очаква одобрение

Силните позиции на художествения текст и тяхната роля за разбирането на съдържанието в романа "Майстора и Маргарита"

Когато авторът създава своята творба, той влага в нея определени значения, които възприемащият тълкува в зависимост от личния си опит.
messi
0 0 0
Невски проспект НВГогол 12 стр.

“Невски проспект” – Н.В.Гогол

Творчеството на Гогол е повратен момент в историята на руската и световна литература. Неговите произведения бележат връх в развитието на Руския романтизъм и същевременно поставят началото на руската натурална школа. Още през 1850 г- Н.Г.
messi
0 0 0
Силните позиции на художествения текст в романа Майстора и Маргарита и тяхната роля за разбиране на съдържанието му 26 стр.

Силните позиции на художествения текст в романа „Майстора и Маргарита“ и тяхната роля за разбиране на съдържанието му

Авторът общува със своите читатели чрез художествената творба. Когато я създава, той влага в нея определени значения, служейки си с използването на художествен текст, а читателят тълкува тези смисли в зависимост от личния си опит, от възприятията и от сво
messi
0 0 0
Силните позиции на художествения текст и тяхната роля за разбиране на съдържанието в романа В навечерието 10 стр.

Силните позиции на художествения текст и тяхната роля за разбиране на съдържанието в романа ,,В навечерието’’

Терминът текст в неговото преносно значение означава последователност от думи и изречения, която представлява относително завършено в смислово отношение цяло (художествени произведения, откъси от тях и други).
messi
0 0 0
Темата за quotмалкия човекquot в повестта на НВГогол quotШинелquot 7 стр.

Темата за "малкия човек" в повестта на Н.В.Гогол "Шинел"

Въпреки противоречивите оценки за творчеството му Гогол е един от най-оригиналните руски писатели. Той е и единственият творец в руската литература, който създава школа - това е т.нар."натурална школа", от която произлизат и значими руск
cblock
0 0 0
Н В ГОГОЛ 10 стр.

Н. В. ГОГОЛ

Поемата „Мъртви души“ е най-значителното произведение на Гогол. Започната през 1835 г., тя първоначално била замислена да отрази смешни явления, които писателят „възнамерявал да смеси с трогателни“. По-късно съставя друг план, според който романът-поема т
selime92
12 0 0