Материали 1-10 от 10

В паяжината на смисъла - социализация и възраствови периоди в живота на човека 20 стр.

"В паяжината на смисъла" - социализация и възраствови периоди в живота на човека

Културата и културните ценности на един народ и на едно общество по начина както тя е представена и мисловно осъзната по ред, за да бъде правилно иннтерпретирана спрямо нейното значение, е сума от текстове, които антропологът се опитва да прочете, наднича
messi
0 0 0
Лекции по антропология 23 стр.

Лекции по антропология

20 век е ключът към разбирането на предходните епохи. Философията минава през различни етапи – През Античността тя се интересува от природата, Средновековието – от Бога, Новото време – полиса (обществото), съвременният човек говори със с
gecata_maina
0 1 0
quotВ паяжината на смисълаquot - социализация и възраствови периоди в живота на човека 20 стр.

"В паяжината на смисъла" - социализация и възраствови периоди в живота на човека

Културата и културните ценности на един народ и на едно общество по начина както тя е представена и мисловно осъзната по ред, за да бъде правилно иннтерпретирана спрямо нейното значение, е сума от текстове, които антропологът се опитва да прочете...
messi
0 0 0
quotПростотатаquot на неразвитите общества и племето като феномен на миналото съществуващо в историята на културната антропология 7 стр.

"Простотата" на неразвитите общества и племето като феномен на миналото, съществуващо в историята на културната антропология

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси....
aronn
0 0 0
quotПростотатаquot на неразвитите общества и племето като феномен на миналото съществуващо в историята на културната антропология 7 стр.

"Простотата" на неразвитите общества и племето като феномен на миналото, съществуващо в историята на културната антропология

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси....
gecata_maina
0 1 0
Основни показатели за физическо развитие Етапи във физическото развитие на човека и промените които ги характеризират 12 стр.

Основни показатели за физическо развитие. Етапи във физическото развитие на човека и промените, които ги характеризират.

Физическото развитие на човека е съвкупност от морфологични и функционални признаци на организма, които характеризират формата, строежа и функцията на човешкото тяло през различните етапи от неговата онтогенеза...
ivan40
3 2 0
Хора и богове в Илиада на Омир 2 стр.

Хора и богове в ,,Илиада’’ на Омир

Макар на много места в ‘’Илиада’’ Омир изобразява и самостоятелно мислещи и действащи хора,той остава верен на традицията на епическото изобразяване,като пренася върху боговете част от качествата на мислещо човешко същество.
denihr
6 0 0