Материали 1-10 от 41

ПРОЦЕСИ ПРИ КОНТАКТНО СЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ 2 стр.

ПРОЦЕСИ ПРИ КОНТАКТНО СЪПРОТИВИТЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

Металните повърхности в процеса на експлоатация се покриват със слой, който съдържа различни вещества, но вътрешните слоеве са абсолютно чисти от външни замърсители.
aronn
2 1