Материали 1-10 от 39

Закон за предпазен конкордат 12 стр.

Закон за предпазен конкордат

Законът дава право на всеки търговец, който е спрял или се намира в опасност да спре своите плащания, да поиска от компетентния за обявяването му в несъстоятелност съд, да открие производство по сключването на предпазен конкордат....
cblock
0 0
Правораздаването в антична Гърция и древен Рим 10 стр.

Правораздаването в антична Гърция и древен Рим

Обръщайки се към правото в древна Гърция трябва да упоменем, че то е право от европейски тип. Последното означава, че то носи в себе си индивидуалистичен характер, за разлика от древноизточното право, което носи колективистичен характер...
daniche90
0 0
Великата френска революция и Европа 17 стр.

Великата френска революция и Европа

Френската революция от ХVІІІ век започнала през през 1789 г. и се предполага, че е свършила през 1799 г. Тя е унищожила феодалния строй и отживелиците от средновековието и е прокарала пътя на новия прогресивен за онова време строй – капитализма....
the_magicer
0 0
Съдебна власт 10 стр.

Съдебна власт

През вековете ролята и функциите на съдебната власт са били различни. В началото съдебната власт се приема като обикновен изпълнител на вече създадените закони, т.е. има сравнително подчинено положение спрямо законодателната власт...
gecata_maina
0 0
Съдебна реформа на правителството на БЗНС 10 стр.

Съдебна реформа на правителството на БЗНС

Съдебната реформа на БЗНС се проявява в приемането на закони, с които се цели да се поевтини правораздаването, да се ускори решаването на гражданските и наказателни дела, като същевременно се утвърждава добро правосъдие...
nerven
0 0
Правораздаването в антична Гърция и древен Рим 10 стр.

Правораздаването в антична Гърция и древен Рим

Обръщайки се към правото в древна Гърция трябва да упоменем, че то е право от европейски тип. Последното означава, че то носи в себе си индивидуалистичен характер, за разлика от древноизточното право, което носи колективистичен характер...
daniche90
0 0