Материали 1-10 от 10

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА 14 стр.

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА МОДЕРНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

Историята на модерната българска държава вече надхвърля 125 години. Приблизително от толкова години страната ни има и своя външна политика. Много или малко са 125 години?
messi
0 0 0
Закон за предпазен конкордат 12 стр.

Закон за предпазен конкордат

Законът дава право на всеки търговец, който е спрял или се намира в опасност да спре своите плащания, да поиска от компетентния за обявяването му в несъстоятелност съд, да открие производство по сключването на предпазен конкордат....
cblock
0 0 0
Правораздаването в антична Гърция и древен Рим 10 стр.

Правораздаването в антична Гърция и древен Рим

Обръщайки се към правото в древна Гърция трябва да упоменем, че то е право от европейски тип. Последното означава, че то носи в себе си индивидуалистичен характер, за разлика от древноизточното право, което носи колективистичен характер...
daniche90
0 0 0
Великата френска революция и Европа 17 стр.

Великата френска революция и Европа

Френската революция от ХVІІІ век започнала през през 1789 г. и се предполага, че е свършила през 1799 г. Тя е унищожила феодалния строй и отживелиците от средновековието и е прокарала пътя на новия прогресивен за онова време строй – капитализма....
the_magicer
0 0 0
Съдебна власт 10 стр.

Съдебна власт

През вековете ролята и функциите на съдебната власт са били различни. В началото съдебната власт се приема като обикновен изпълнител на вече създадените закони, т.е. има сравнително подчинено положение спрямо законодателната власт...
gecata_maina
0 0 0
Съдебна реформа на правителството на БЗНС 10 стр.

Съдебна реформа на правителството на БЗНС

Съдебната реформа на БЗНС се проявява в приемането на закони, с които се цели да се поевтини правораздаването, да се ускори решаването на гражданските и наказателни дела, като същевременно се утвърждава добро правосъдие...
nerven
0 0 0