Материали 11-20 от 59010

БАНКОВО ПРАВО 10 стр. очаква одобрение

БАНКОВО ПРАВО

Банковото право е система от правни норми, които регулират отношенията, възникващи в процеса на осъществяване на банковата дейност. Това кратко определение на банковото право предполага изясняване на понятието банкова дейност.
messi
0 0
ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 17 стр. очаква одобрение

ОБХВАТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Парижката конвенция е първият международен източник, уреждащ закри- лата на обектите на индустриална собственост. Конвенция е приета на 20 март 1883 г. в Париж в резултат от назрялата необходимост за установяване на меж- дународна закрила на обектите на и
messi
0 0
 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БРИФИНГ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ИНТЕРВЮ СПОНСОРСТВО УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 9 стр. очаква одобрение

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ БРИФИНГ ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ИНТЕРВЮ СПОНСОРСТВО УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖЕНИЯ КОНТРОЛИРАНИ И НЕКОНТРОЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Отношенията между дадена организация и медиите се явяват ключови за добрия имидж на тази организация. Ето защо доверието на медиите към PR отдела, пресцентъра и PR специалистите, работещи за организацията, е критичен фактор на взаимодействието пъблик ри
messi
0 0
 ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 38 стр. очаква одобрение

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Научно-теоретична постановка – научен анализ на психологическите аспекти на лидерството във военна среда, към доказали се в практиката дейс-тващи модели за военно лидерство в армиите на НАТО.
messi
0 0