Материали 11-20 от 59743

11 Историческо развитие на системата на МО 1 стр. очаква одобрение

11. Историческо развитие на системата на МО

Системата на МО се свързва с възникването и развитието на националната модерна държава. Началото на системата на МО се отнася в периода, в който възникват националните държави, а именно след Вестфалските мирни договори.
messi
0 0
12 Вестфелските договори 2 стр. очаква одобрение

12. Вестфелските договори

Започналата като религиозна война в Чехия през 1618 г. 30-годишна война завършва като борба за надмощие в Европа и поставя началото на нова система за развитие на международните отношения.
messi
0 0
13 Европeйските междудържавни отношения през ХVIII в политика на съглашения и сблъсък на интереси между Великите сили 2 стр. очаква одобрение

13. Европeйските междудържавни отношения през ХVIII в. – политика на съглашения и сблъсък на интереси между Великите сили

С подписването на Утрехтския мир през 1713-1714 г. в системата на МО в Европа настъпва период на относителна стабилност.
messi
0 0
Великата френска революция и значението й за МО 1 стр. очаква одобрение

Великата френска революция и значението й за МО

Великата френска революция от 1799 г. оказва влияние не само върху обществено-политическо устройство на Франция, но и в системата на междудържавни отношения.
messi
0 0
Виенският конгрес и утвърждаването на принципите на монархическата солидарност в европейската дипломация 1815-1871 г 2 стр. очаква одобрение

Виенският конгрес и утвърждаването на принципите на монархическата солидарност в европейската дипломация (1815-1871 г.)

Виенският конгрес се свиква през 1814-1815 г. като с него приключва периода на продължителите близо четвърт век размирици и войни. Виенската система на МО коренно променя установеното с Вестфалския Утрехтския мир статукво.
messi
0 0
Източният въпрос колониалното съперничество и новата съюзна система 18711914 г 1 стр. очаква одобрение

Източният въпрос, колониалното съперничество и новата съюзна система (18711914 г.)

Френско-пруската война от 1870-1871 г. се счита като водораздел в европейската история на 20 век, тъй като в нея за първи път две европейски сили воюват една срещу друга, използвайки всички ресурси на модерната технология.
messi
0 0
Първата световна война 1914-1918 г и последиците за международната система 1 стр. очаква одобрение

Първата световна война (1914-1918 г.) и последиците за международната система

Първата световна война се явява логично следствие на цялостното развитие от международните отношения в края на 19 и началото на 20 век. Предпоставка за избухването на войната е обособяването на две военни коалиции – Троен съюз и Антанта.
messi
0 0
Втората световна война 1939-1945 г и последиците за МО + 20 Втората световна война 1939-1945 г и установяването на новия международен ред 1945-1955 г 3 стр. очаква одобрение

Втората световна война /1939-1945 г./ и последиците за МО + 20. Втората световна война (1939-1945 г.) и установяването на новия международен ред (1945-1955 г.)

Втората световна война(ВСВ) избухва на 1 септември 1939 г. Германската агресия срещу Полша ликвидира Версайско-Вашингтонската система на МО и на преден план се поставя въпроса за глобалния геополитически баланс.
messi
0 0