Материали 11-20 от 58863

документна измама 3 стр. очаква одобрение

документна измама

че за да е налице измама при възприетата форма на изпълнителното деяние – възбуждане на заблуждение, от обективна страна следва да е установено, че деецът създава невярна, неправилна представа за конкретни факти от действителността
eataly_ny
0 0
докуменъна измама 0 стр. очаква одобрение

докуменъна измама

. При измамата не е задължително измаменото физическо лице да е пострадало от престъплението. Имуществената вреда може да бъде причинена и на юридическо лице, чрез въвеждането в заблуждение или поддържането на заблуждение у физическо лице, което по силата
eataly_ny
0 0
Самостоятелна работа по околен свят 2 клас Входно ниво 2 стр. очаква одобрение

Самостоятелна работа по околен свят – 2 клас Входно ниво

Цел на теста : получаване на обратна информация за учителя относно следните основни аспекти: • диагностика на входно ниво • добиване на реална и индивидуална представа за нивото на знания на всеки ученик, според учебните цели, заложени в учебната прогр
victoria1982
0 0