Материали 1-10 от 10

Показатели за устойчиво развитие 57 стр.

„Показатели за устойчиво развитие”

Отрасъла като цяло е печеливш, но за сметка на това успяват да съществуват само онези организации, които са наложили своето име на пазара, ползват се с известност на търговската си марка и висок имидж сред потребителите.
messi
0 0 0
Избор на най-подходящите земи за отглеждане на лозя за производство на грозде за приготвяне на бели сухи вина в района на гр Карлово 29 стр.

Избор на най-подходящите земи за отглеждане на лозя за производство на грозде за приготвяне на бели сухи вина в района на гр. Карлово

Землището на гр.Карлово е разположено изцяло в Карловската котловина, която представлява важен дял от по-високата западна част 400m н.в.на Задбалканските котловини. Карловската котловина, както е известно от север е оградена от мощните и стръмни...
silviQ
0 0 0
Създаване на ново лозе 9 стр.

Създаване на ново лозе

Създаването е свързано с много голяма инвестиция. При съвременните цени създаването на 1 дка лозови насаждения е в пределите на 2-2.5 хил. лв. Именно поради това трябва да се направи всичко възможно за да бъде вложението високо ефективно...
aronn
0 1 0
Формировки и системи на резитба при лозата 7 стр.

Формировки и системи на резитба при лозата

Същността на резитбата на лозата се състои в ежегодно премахване изцяло или частично на зрели едногодишни пръчки, на двегодишни, многогодишни и сухи части и едновременно с това формиране на нови плодни звена за предстоящата година...
gecata_maina
27 1 0
Борба срещу болести по лозата 4 стр.

Борба срещу болести по лозата

Лозовото насаждение е дълготрайна инвестиция, при създаването на което допуснатите грешки по-късно биха стрували скъпо. Ето защо при избора и подготовката на мястото за ново лозе трябва да се подходи с внимание с цел оптималното му осъществяване....
mOn
7 0 0
Създаване и отглеждане на лозя 13 стр.

Създаване и отглеждане на лозя

Създаване и отглеждане на лозя. Подготовка на терена за засаждане на лозя. Подготовка на почвата. Размножаване на лозята. Лозов посадъчен материал. Засаждане на лозя. Формировка на лозовите насаждания. Обработка, торене и напояване на лозята...
ivan40
21 2 0