Материали 1-10 от 10

Външнотърговски сделки 14 стр.

Външнотърговски сделки

Основното икономическо съдържание на външнотърговската сделка се заключава в дейността, насочена към изграждане и функциониране на връзките между контрагентите от различни страни по покупко-продажбата на стоки и услуги.
messi
0 0 0
Оптимизиране разходите на търговските фирми при доставката на стоки 67 стр.

Оптимизиране разходите на търговските фирми при доставката на стоки

Всяка стопанска дейност или бизнес от гледна точка на мениджъра е една уникална, самосъздаваща се, самонастройваща се “физическа” реалност. Погледнато на този въпрос по-глобално – това е икономика, почиваща на обща философия и принципни подходи за решаван
messi
0 0 0
Борси същност видове и функции Борсови сделки и стратегии същност класификация техника на осъществяване 13 стр.

Борси – същност, видове и функции. Борсови сделки и стратегии – същност, класификация, техника на осъществяване.

Борсите – разглеждаме в три направления, за да се изясни същността, първо като форма на проявление на организиран пазар, второ като вид институция и трето – като съвкупност от икономически отношения.
messi
0 0 0
3Потребителско търсене същност видове фактори обуславящи потребителското търсене тенденции 11 стр.

3.Потребителско търсене същност, видове, фактори, обуславящи потребителското търсене, тенденции.

Изучаването на потребителското търсене на населението на стоки за лично потребление има важно значение за поддържането на оптимално равновесие между елементите на пазара, за изграждане на правилната структура на асортимента в различните ТО и на тази основ
messi
0 0 0
Развити теми за държавен изпит по Икономика на търговията 110 стр.

Развити теми за държавен изпит по Икономика на търговията

Производството и потреблението, като крайни фази не са свързани непосредствено, а чрез разпределението и обмена. Търговията осъществява своите функции в сферата на обмена. От г.т. на възпроизводствения процес, тя е форма на стоково обръщение.
messi
0 0 0
Производство и продажба на едро на еко-торбични и кесии на целулозна основа 28 стр.

Производство и продажба на едро на еко-торбични и кесии на целулозна основа

Настоящия проект е свързан със създаването на микропредприятие за производство и продажба на едро на еко торбички и кесии на целулозна основа. Предвижда се проектът да се реализира на територията на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив.
messi
0 0 0
Как да започнем да продаваме скъпо 12 стр.

Как да започнем да продаваме скъпо

Преди да Ви дам конкретни инструменти за това как да продавате по-скъпо, трябва да изясним нещо много важно – какво всъщност е цената и как тя се възприема от клиенти? (обещавам – без екзистенциална метафизика  )
messi
0 0 0