Материали 1-10 от 157

Магазинна търговия и търговски формати 2 стр.

Магазинна търговия и търговски формати

Лекция по предмета Търговия (избираем в 2-ри курс УНСС). Магазините са основни структурни звена, чрез които се извършва търговска дейност на дребно. Чрез тях се реализират около 70% от продажбите. Този висок дял се дължи на техните предимства...
silviQ
0 0
България в световното производство и търговия с аграрни стоки маслодайни култури 10 стр.

България в световното производство и търговия с аграрни стоки (маслодайни култури)

Техническите култури имат важно икономическо и социално значение. те се използват като суровина в промишлеността за производство на различни видове изделия. Отрасловата им структура включва отглеждането на хранително-вкусови, лекарствени, маслодайни...
aronn
0 0