Материали 1-10 от 781

СТИЛИСТИКА ФУНКЦИОНАЛНИ ВИДОВЕ 10 стр.

СТИЛИСТИКА – ФУНКЦИОНАЛНИ ВИДОВЕ

Всеки език независимо от неговата националност е основното средство за общуване и комуникация между хората. Езиците изпълняват тази си функция чрез свойте разновидности – книжовен език, интердиалект и диалект.
messi
0 0