Материали 1-10 от 2

Мотивът за смъртта-безсмъртие в одата Левски на Иван Вазов 3 стр.

Мотивът за смъртта-безсмъртие в одата „Левски” на Иван Вазов

Одата „Левски” е първа в цикъла „епопея на забравените” – изградения от Вазов национален пантеон на героите. Тя представя на читателя идеала за човек, личност и патриот и по този начин поставя под въпрос ценностите на българина....
ndoe
199 8