Материали 1-10 от 67

Установяване съдържанието на чуждото право 17 стр.

Установяване съдържанието на чуждото право.

Логиката по прилагане на чуждото право е на 1 м. квалификацията, установяване на мн елемент ; кой е компетентиня съд; кое право се прилага и по какъв ред се изпълняват чужд решения респективно нашето решение в чужбина.
messi
0 0
Право на убежище Международни и вътрешноправни институции и актове 10 стр. очаква одобрение

Право на убежище. Международни и вътрешноправни институции и актове.

Убежището и самото му предлагане е много стара традиция, създадена още преди векове, когато са се образували общностите. Думата убежище (аsylum), произлиза от гръцки и означава “без залавяне”, “без насилие” или “без опустошаване”.
messi
0 0
Международно правоМПглобалната международна система и междудържавните отношения 55 стр. очаква одобрение

Международно право(МП),глобалната международна система и междудържавните отношения.

Междудържавните отношения,независимо от географския обхват,се уреждат от международни правила-принципи,норми и обичаи на МП(МПП).
messi
0 0
Регламент 650 за международната компетентност приложимото право и признаването и изпълнението на решение на приемане и изпълнение на автентични актове в областта на наследяването 8 стр. очаква одобрение

Регламент 650 за международната компетентност, приложимото право и признаването и изпълнението на решение на приемане и изпълнение на автентични актове в областта на наследяването

От гледна точка на правораздавателните органи компетентността, юрисдикцията означава власт, тяхната власт да предоставят защита и санкция по едно правоотношение и да решат един възникнал спор между страните.
messi
0 0
Понятие и обща характеристика на международното частно право предмет частноправни отношения с международен елемент 5 стр.

Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент

При всеки спор съдията подвежда факт обстоятелства. Независимо дали е поставен спор, който съдържа международен елемент или е свързан само с една държава, правоприлагащия орган подвежда факт ситуация под хипотезиса на правната норма и така тази...
gecata_maina
0 0