Материали 1-10 от 62

Понятие и обща характеристика на международното частно право предмет частноправни отношения с международен елемент 5 стр.

Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент

При всеки спор съдията подвежда факт обстоятелства. Независимо дали е поставен спор, който съдържа международен елемент или е свързан само с една държава, правоприлагащия орган подвежда факт ситуация под хипотезиса на правната норма и така тази...
gecata_maina
0 0
Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство 1 стр.

Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство

Неприкосновеност на помещенията на ДП. Помещенията на ДП се освобождават от всякакви данъци и такси, освен от тези за конкретни услуги. Архивите и документите на дп са неприкосновени, независимо къде се намират и кога...
the_magicer
0 0
Курсова работа по Международно частно право - решаване на правен казус 6 стр.

Курсова работа по Международно частно право - решаване на правен казус

Българската национална опера през януари 2010г. сключва договор с Большой Театр – Москва за изнасяне на гастроли (концерти) от последния в София през м.май 2011г. Договорът съдържа клауза, която предвижда санкция в случай, че някоя от страните откаж
dannyboy
0 1