Материали 1-10 от 10

ЗФУКПС И НЕГОВОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 51 стр. очаква одобрение

„ЗФУКПС И НЕГОВОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”

Независимо колко добре е структуриран и управляван, вътрешният контрол не може да предостави на ръководството абсолютна увереност по отношение постигането на целите на организацията.
messi
0 0 0
Лизинг Практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО 82 стр. очаква одобрение

Лизинг. Практически аспекти на промените в счетоводното отчитане и данъчното третиране по ЗКПО

периодите с опция за прекратяване на договора, ако е достатъчно сигурно, че лизингополучателят няма да упражни тази опция
messi
0 0 0
БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС 18 стр. очаква одобрение

БЮДЖЕТЕН ПРОЦЕС

Бюджетният процес на всяка страна е в пряка зависимост от законите и нормативните документи, касаещи времето и начина на съставяне, изпълнение и приключване на бюджета, както и технологията и етапите през които преминава цялата бюджетна процедура.
messi
0 0 0