Материали 1-10 от 1569

Външен дълг 23 стр.

Външен дълг

Външния дълг на една страна е много важен елемент от икономиката, защото неговата величина определя каква част от средствата на държавата, които тя си набавя от икономиката на страната, ще изтекат в чужбина.
messi
0 0
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 104 стр.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Развитието на демократичните процеси след 1989 година създаде условия за преодоляване на централно - плановото управление на икономиката, децентрализиране на властта и на процеса за вземане на решения и разширяване на автономията на местно равнище.
messi
0 0
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАЛУТНИЯ БОРД 9 стр.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВАЛУТНИЯ БОРД

През юли 1997 г. у нас изпълнението на монетарните функции на БНБ бе поето от т.нар. паричен съвет (също наричан валутен борд) – особен вид монетарен режим с парична политика, която прави невъзможно използването на централната банка като кредитор от после
messi
0 0