Материали 1-10 от 21

Лихвен риск Лихви Лихвени модели Еквивалентност на капитали 27 стр.

Лихвен риск. Лихви. Лихвени модели. Еквивалентност на капитали

Зад.1 договорено е отпускането на краткосрочен заем в размер на 30 000 лв. за срок от 260 дни при 8,5% годишна лихва. Да се намери: сумата, която длъжникът ще трябва да изплати след 260 дни...
messi
0 0
Амортизационна таблица акции и облигации 16 стр.

Амортизационна таблица, акции и облигации

Да се конструира амортизационна таблица за заем 824 210 лв. при лихва 10% за 8 г. За първите 4 г. заплащането е по аритметична прогресия, а вторите 4 г. по геометрична прогресия, съответно разликата е 10000 лв" а частното е 1,2.
messi
9 1