Материали 1-3 от 3

Кадастър и регистър на земята Същност цел задачи 17 стр.

Кадастър и регистър на земята. Същност, цел, задачи

Тогава когато има спор за собственост,тогава се развива съдебно производство. То е предвидено в чл.53 от закона за кадастъра и имотния регистър. Става дума за един специален иск, която е приложим само при грешки и непълноти...
nezabravima
22 1 0
Държавна власт и държавна администрация 7 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на съответната администрация за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавната власт и отговаря за планирането...
admin
10 0 0
Пищови по стопанска логистика 2 стр.

Пищови по стопанска логистика

Пищови върху първите 5 теми от конспекта по стопанска логистика. Определение, обект на логистиката, материални потоци във фирмата, логистични дейности, логистични разходи във фирмата и стратегически задачи на логистиката....
ndoe
18 2 0