Материали 1-10 от 10

Средствата за масова комуникация 3 стр.

Средствата за масова комуникация

В модерното информационно общество масовите комуникации започват да играят все по-важна роля в живота на хората. Те оказват влияние върху всички нас, включително върху ценностната система и нравственото възпитание на младото поколение.
Angelova7
0 0 0
Он-лайн вестниците - късата памет 14 стр.

Он-лайн вестниците - късата памет

. „Новите медии са медии на контрастите най-отдалечени физически от човека, най-независими във времево пространствения периметър и същевременно най-обсебващи и потапящи участниците в комуникационния процес [1]. Дер/122
messi
0 0 0
Интернет маркетинг 21 стр. очаква одобрение

Интернет маркетинг

История на онлайн маркетинга по света: Историята на Интернет, макар разработван през 60-те и в началото използван изцяло за военни цели, започва през едва 90-те години своето главоломно развитие.
messi
0 0 0
Анализ на приложение на интернет технологиите в електронния бизнес 14 стр.

Анализ на приложение на интернет технологиите в електронния бизнес

Интернет оказва влияние върху всички страни на нашия живот, формирайки ново универсално пространство за обмен на информация. става дума за дълбоки и трайни изменения, за своеобразна революция в епохата на глобалната мрежа...
nerven
0 0 0
Интернет възможности информативност достоверност 12 стр.

Интернет – възможности, информативност, достоверност

Информационните източници представляват многообразие на документи на нехартиен носител, каквито са дискетите, които все по – рядко се използват, дисковете, флашките, картите памет...
silviQ
0 0 0