Материали 1-10 от 47

Интернет маркетинг 21 стр. очаква одобрение

Интернет маркетинг

История на онлайн маркетинга по света: Историята на Интернет, макар разработван през 60-те и в началото използван изцяло за военни цели, започва през едва 90-те години своето главоломно развитие.
messi
0 0
Анализ на приложение на интернет технологиите в електронния бизнес 14 стр.

Анализ на приложение на интернет технологиите в електронния бизнес

Интернет оказва влияние върху всички страни на нашия живот, формирайки ново универсално пространство за обмен на информация. става дума за дълбоки и трайни изменения, за своеобразна революция в епохата на глобалната мрежа...
nerven
0 0
Интернет възможности информативност достоверност 12 стр.

Интернет – възможности, информативност, достоверност

Информационните източници представляват многообразие на документи на нехартиен носител, каквито са дискетите, които все по – рядко се използват, дисковете, флашките, картите памет...
silviQ
0 0
Системи за сигурност Secure Socket Layer SSL и Transport Layer Security TLS 34 стр.

Системи за сигурност Secure Socket Layer (SSL) и Transport Layer Security (TLS)

Специфичните услуги за сигурност са най-ефективни единственно срещу атаки, за които са били разработвани и неефективни във всички останали случаи. За да разбереме SSL, е необходимо да разбереме средата, за която той е бил разработен...
silviQ
0 0
Рекламната комуникация в интернет Същност особености перспективи 81 стр.

Рекламната комуникация в интернет. Същност, особености, перспективи.

Целта е да установи комуникативната природа на рекламата в интернет и да определи видовата специфика на рекламната комуникация, като проучи и възможностите за взаимодействие между рекламата и другите комуникационни и некомуникационни дейности...
aronn
0 0
Модели на трафикоизточници и анализ на протокол за предаване на глас през интернет 68 стр.

Модели на трафикоизточници и анализ на протокол за предаване на глас през интернет

Бурното развитие на мрежите с пакетна комутация, в частност интернет и компютърните мрежи, доведе до появата на нов вид услуги, които стават все по-популярни сред потребителите на комуникационни услуги...
lubega
0 0