Материали 1-10 от 10

Технологичен анализ на електротехническото изделие Електрически щепсел тип Шуко гумен влагозащитен 19 стр.

Технологичен анализ на електротехническото изделие „Електрически щепсел тип „Шуко“, гумен, влагозащитен“,

Да се направи технологичен анализ на електротехническото изделие „Електрически щепсел тип „Шуко“, гумен, влагозащитен“, даден на снимките, като се ползва файла с указания за начина на направа и обема на разработката, както и примерната структура на послед
nevzat99
0 0 0
Курсова работа по производствени технологии 18 стр. очаква одобрение

Курсова работа по производствени технологии

Електрическият предпазител е електрическо устройство , коета предпазва различни уреди и електрически вериги от претоварване и сериозни повреди в инсталацията. Изолационната основа , клемата и капачката имат декоративни и защитни свойства с дизайна и хар
messi
0 0 0
Цистерна 20 стр.

Цистерна

Характеристика на изделието. Изделието "цистерна" е предназначено за съхранение на течности за хранително вкусовата промишленост. То се състои от пет части. Материалът на изделието е аустенитна корозионноустойчива стомана с общо предназн
messi
0 0 0
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ 107 стр.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ

Развитието на ароматичната ни промишленост особено в условията на пазарната икономика изисква специалисти, способни да произвеждат висококачествена и икономически ефективна продукция.
messi
0 0 0
ПОЛУАВТОМАТ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА МАЛКИ КУТИИ 6 стр. очаква одобрение

ПОЛУАВТОМАТ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА МАЛКИ КУТИИ

Пазарната икономика се развива въз основа на основни принципи: конкурентноспособност, перспективност, продаваемост, комерсиалност, прецизност, договореност и дре.
messi
1 0 0