Материали 1-10 от 33

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ 107 стр.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ

Развитието на ароматичната ни промишленост особено в условията на пазарната икономика изисква специалисти, способни да произвеждат висококачествена и икономически ефективна продукция.
messi
0 0
Дървообработващата промишленост 82 стр.

Дървообработващата промишленост

През последните години поради острия недостиг на дървесина в световен мащаб, и бързото развитие на промишлеността за производство на плочи от частици се обръща все по голямо внимание на голяма част от лигно-целулозните земеделски отпадъци
aronn
15 0
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ 56 стр.

ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ

Като промишлена култура розите се отглеждат в България повече от четири столетия заради ароматичните вещества, които се синтезират и натрупват в цветовете им. Българската роза е наша национална гордост.
messi
6 0
Курсова работа по производствени технологии 34 стр.

Курсова работа по производствени технологии

Технологичен анализ, примерен технологичен маршрут, предварително технологично нормиране, определяне типа на производство, избор на заготовката, избиране на машини, инструменти и приспособления на детайл вал - машинен елемент с права геометрична ос...
lubega
51 15
Проектиране на абразивни технологични операции 21 стр.

Проектиране на абразивни технологични операции.

Упражнението има за цел да запознае студентите с технологичните възможности на процеса шлифоване, с различните видове шлифоване и схемите на изпълнението им, както и видовете шлифоващи машини, на които се изпълняват абразивните обработки ....
admin
16 0
Цистерна 20 стр.

Цистерна

Характеристика на изделието. Изделието "цистерна" е предназначено за съхранение на течности за хранително вкусовата промишленост. То се състои от пет части. Материалът на изделието е аустенитна корозионноустойчива стомана с общо предназн
messi
0 0