Материали 1-7 от 7

Плочи от дървесни частици 15 стр.

Плочи от дървесни частици

Плоча от дървесни частици (ПДЧ) представлява плоча от смлени дървесни частици с различна големина, пресовани и слепени със специален вид смола. Производството на ПДЧ започва през 40-те години на ХХ век в Германия, където в дървообработващите заводи са про
m0oooni1815
0 0 0
Организация на стопанството в горите и проектиране на мероприятията 35 стр.

Организация на стопанството в горите и проектиране на мероприятията

Гори и земи основно с дървопроизводителни и средообразуващи функции. Главната задача е производство на строителна дървесина и пълноценно използване на дървесните ресурси...
gecata_maina
0 2 0
Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони 10 стр.

Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони

Общи принципи за изграждане на технологични схеми и набор от машини при извеждане на възобновителни сечи. Принципни технологични схеми при възобновителните сечи – основни варианти, характеристика...
silviQ
0 1 0
Методи за инвентаризация на дървесните ресурси 59 стр.

Методи за инвентаризация на дървесните ресурси

Участието на видовете се отбелязва в единици. До 10 единици, като всяка единица представлява 10% от дървесната маса на целия дървостой. Когато един дървесен вид е с участие по-малко от 5% от неговото участие се бележи като единично...
gecata_maina
0 0 0