Материали 1-10 от 182

Информационни технологии в електроенергитични системи 7 стр.

Информационни технологии в електроенергитични системи

MS Project предоставя средства за: - проследяване цялата информация за работата, ресурсите и продължителността - онагледяване плана на проекта - планиране задачите и ресурсите последователно
nikolov88
0 0
Енергийните ресурси на бъдещето какви да бъдат те 3 стр.

Енергийните ресурси на бъдещето: какви да бъдат те?

Потреблението на електроенергия от човечеството нараства с всяка изминала година. По оценки на Международната енергийна агенция към 2030 година световните потребности от енергийни ресурси ще нараснат с 60%. По-голяма част от електроенергията (почти 80%
0 0
Горива 7 стр.

Горива

Горивата са материали, притежаващи даден вид енергия, която може да бъде трансформирана в друг вид използваема енергия. В повечето случаи това е субстанция, която гори. Има различни видове горива: твърди, течни, газообразни, ядрени...
aronn
0 0
Зелена енергия 12 стр.

Зелена енергия

Светът не може без електричество. Нарастващото търсене на електроенергия и либерализиращите се условия в енергетиката доведоха до значителни промени на енергийните пазари. Няма ограничения. Има единствено предизвикателства...
ndoe
0 0
Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия 71 стр.

Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия

От дълги години използването на слънчевата енергия е въпрос с голямо значение. стандартните енерго-ресурси като нефт, природен газ и въглища постепенно се изчерпват, а все по-рядко се разработват нови находища тъй като те или са много бедни и тяхното...
rusev02
0 0
Иновациите в енергетиката - фактор за повишаване на енергийната ефективност 6 стр.

Иновациите в енергетиката - фактор за повишаване на енергийната ефективност

Поставени са проблемите на повишаващите се крайно енергийно потребление, особено в индустрията и бита, енергийна и въглеродна интензивност на икономиката, енергийна зависимост и др...
rusev02
0 0