Материали 1-10 от 10

Електротехнически материали техника на високите напрежения и техническа безопасност 26 стр. очаква одобрение

„Електротехнически материали, техника на високите напрежения и техническа безопасност”

Пробив в електрическа изолация е загуба на електроизолационните свойства в резултат на формиране на област между два електрода на изолационна система със спонтанно нарастваща електропроводимост.
messi
0 0 0
Изследване на ефективността на хибриден фотоволтаично топлинен панел 59 стр. очаква одобрение

Изследване на ефективността на хибриден фотоволтаично – топлинен панел

Ежедневно човечеството изразходва с 0,02% повече енергия отколкото предходният ден. На всеки 13 години нуждите се удвояват. Поради предстоящото изчерпване на конвенционалните енергийни източници и неизменното замърсяване на околната среда, все по-голям е
messi
0 0 0
Природният газ е първичен източник на енергия с нарастващо значение за обществения сектор енергетиката и промишлеността в целия свят 15 стр.

Природният газ е първичен източник на енергия с нарастващо значение за обществения сектор, енергетиката и промишлеността в целия свят.

Образуван е от анаеробно разлагане на органичен материал. Произходът на въглеводородните газове, от които той се състои, е свързан главно с биохимични процеси, в резултат, на които се разлагат и преобразуват органични вещества, състоящи се от останките на
messi
0 0 0
Електроразпределителни мрежи за високо и ниско напрежениеХаратеристични параметриИзбор на сечениеЗагуби на мощност и енергия 20 стр.

Електроразпределителни мрежи за високо и ниско напрежение.Харатеристични параметри.Избор на сечение.Загуби на мощност и енергия.

Преносната електрическа мрежа в сравнение с разпределителната се отличава с по- големи разсточния между потребителите и по- големи мощностти на отделните потребители.
messi
0 0 0
Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда 15 стр.

Ефективност на използване на енергийните ресурси и антропогенно натоварване на компонентите на околната среда

Енергията е жизнено важна за социалното и икономическо благосъстояние. Тя осигурява личен комфорт и подвижност и има съществено влияние върху организацията и управлението на голяма част от производствените и търговски процеси.
messi
0 0 0
Енергийна система на Р България и нейната логистика 67 стр.

Енергийна система на Р. България и нейната логистика

През последните няколко десетилетия логистиката придоби изключителна популярност в страните с развита пазарна икономика. В редица водещи фирми управлението на логистиката е изведено на най-високо ниво на фирмената йерархия, а специалистите по логистика са
messi
0 0 0