Материали 1-10 от 10

Сравнителен анализ на тъканни биосензори за измерване на фенол 25 стр. очаква одобрение

Сравнителен анализ на тъканни биосензори за измерване на фенол

През последните години силно нарастна интереса към нови методи за измерване, представящи една алтернатива на така наречените стандартни методи на измерване.
messi
0 0 0
Разработване и изследване на биосензори с различни тъканни материали за изследване на фенол 33 стр. очаква одобрение

Разработване и изследване на биосензори с различни тъканни материали за изследване на фенол

Ксенобиотиците са едни от наи-токсичните замърсители отпадащи от коксохимичната, нефтопреработвателна. фармацестична, текстилната, целулозно - хартиената промишленост, както и производството на средства за разтителна защита.
messi
0 0 0
Електронни преходи при органични съединения 4 стр.

Електронни преходи при органични съединения

Tеорията на молекулните орбитали най-добре обяснява енергетичните нива на електроните и преходите между тях. Съгласно тази теория, когато два атома се доближат достатъчно близко един до друг, между валентните им електрони настъпва резонанс...
aronn
0 0 0