Материали 1-10 от 10

Лекции по аналогова схемотехника 11 стр.

Лекции по аналогова схемотехника

Основни понятия в автоматичното управление. В резултат на развитието на производителните сили на обществото и научното познание на хората се ражда науката за управлението, наречена кибернетика...
silviQ
8 0 0