Материали 1-10 от 486

Ерос и цивилизация 5 стр.

Ерос и цивилизация

Във философията на Кнт основният антагонизъм можду обект и субект е отразен в дихотомията на мисловните способности. Това са сетивност и интелект, желание и познание, практически и теоретичен разум.
messi
0 0
Феномените на социалното битие отчуждение и свобода 20 стр.

Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода

Отчуждението идва от думата "непознат". В коренът на самата дума “отчуждение” е залегнало определението за чужд, отчуждаващ се от нещо или някого човек. По своята същност отчуждението е състояние на съзнателното нежелание на индивида да участва активно в
danny15
0 0