Материали 1-10 от 482

Феномените на социалното битие отчуждение и свобода 20 стр.

Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода

Отчуждението идва от думата "непознат". В коренът на самата дума “отчуждение” е залегнало определението за чужд, отчуждаващ се от нещо или някого човек. По своята същност отчуждението е състояние на съзнателното нежелание на индивида да участва активно в
danny15
0 0
Емпиризмът на философията на Новото време Фр Бейкън Дж Лок Дж Бъркли Д Хюм 1 стр.

Емпиризмът на философията на Новото време (Фр. Бейкън, Дж. Лок, Дж. Бъркли, Д. Хюм)

Емпиризмът е резултат от влиянието на природознанието на част от научното знание като метод и подход при отразяване на дейстивелността. Емпиризмът претендира, че тръгва от отделни реални конкретни факти. Претендира да бъде философия на здравия разум...
aronn
0 0
Скитникът и туристът - постмодерни типажи 12 стр.

Скитникът и туристът - постмодерни типажи

В тази курсова работа ще разгледаме разделението, което прави Зигмунт Бауман, на „туристи” и „скитници” в обществото, появили се в постмодерността. Ще експилицраме причините, условията за двата типа номади, съществуващи днес, разли
aronn
0 0
Кратка информация за осъществимостта на диалектиката и софистиката 3 стр.

Кратка информация за осъществимостта на диалектиката и софистиката

Същността и постиженията на философията, в това число и описването на светогледното и методологическо въздействие върху съзнанието на хората в процеса на тяхното културно развитие,...
messi
0 0