Материали 1-10 от 505

Психологически анализ на филм 9 стр.

Психологически анализ на филм

180 г. сл.т.е. е. Войските на Римската империя начело с генерал Максимус водят последната си битка с варварските племена в Германия. Максимус – командир на северните армии и генерал на Феликсовите легиони печели битката и бурно е аплодиран от римската вой
messi
0 0
Дванадесети век и литературата на отците Традиция и използване на патристичните текстове 18 стр.

Дванадесети век и литературата на отците. Традиция и използване на патристичните текстове.

Дванадесети век не само увеличил философската библиотека на западната схоластика, но и включил редица патристични източници. Гръцките отци, които били достъпни за западната мисъл, повлияли върху схоластичната доктрина и метода.
messi
0 0
Дзен будизъм в битието представители 10 стр. очаква одобрение

„Дзен будизъм в битието, представители”

„Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките- реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. След просветлението планините отново са планини и реките- реки.“
messi
0 0
 Човекът в търсене на смисъла на живота философко- етически аспекти 63 стр.

„ Човекът в търсене на смисъла на живота ” ( философко- етически аспекти)

Понятието „смисъл” е многозначно. То се използва едновременно в значение на „вътрешно съдържание на нещо”, „разумно основание”, „цел”, „назначение”, „крайна цел”, „ценност на нещо” и т. н.
messi
0 0
Категориите битиесъщностсвобода във екзистенциалната философия на Жан-Пол Сартркато проблеми на етикатаИзмерението на феноменологичната онтология през призмата на същността на битието 25 стр.

Категориите битие,същност,свобода във екзистенциалната философия на Жан-Пол Сартр,като проблеми на етиката.Измерението на феноменологичната онтология през призмата на същността на битието.

Реакцията срещу абсолютния идеализъм и позитивизъм се изразява в екзистенциализма.Той служи като начин за постигане на целите за едно по-добро разбиране на битието на човека.
messi
0 0
Жан Пол Сартр 65 стр.

Жан Пол Сартр

Екзистенциализмът е едно от най-влиятелните философски течения през първата половина на 20 век. Възниква между двете световни войни и носи културно, обществено и политическо значение, повлиява дори на католическата доктрина.
messi
0 0