Материали 1-10 от 10

Темата за родината проследена от Ботев до Димов 16 стр.

Темата за родината, проследена от Ботев до Димов

Изключително трудно е да се обхване толкова голям период от време, изпълнено с автори и творби от всякакви жанрове и стилове. Все пак, въпреки огромното разнообразие от творци, има нещо, което ги обединява и ни позволява да ги видим като нещо цялостно...
aronn
7 0 0
Женска литература след Освобождението 32 стр.

Женска литература след Освобождението

Женската природа - психосоматични обяснения за различността между мъжката и женската природа. Резюме на разбирането за женската природа през вековете – от Античността до съвремието...
gecata_maina
13 0 0
Правила за писане 10 стр.

Правила за писане

Гласните звукове са широки и тесни. Широките гласни се изговарят с широк отвор на устата, а тесните гласни с тесен отвор. Образуват се двойките гласни. Гласния звук в неударена сричка проверяваме чрез сродна дума, в която той е под ударение...
messi
15 0 0
Свое и чуждо в книгата Бай Ганьо 4 стр.

Свое и чуждо в книгата "Бай Ганьо"

Първата част на творбата не цели толкова да покаже изостаналостта на българите спрямо европейците, колкото да съимери родното с чуждото. Защото именно при съизмерването човекът (обществото) най-добре се самопознава и самонадмогва.
silviQ
4 0 0
Родният дом пристан за наранената човешка душа 2 стр.

Родният дом – пристан за наранената човешка душа

Заслужил признанието на необикновено чувствителен и най-задушевен лирик в българската поезия, Димчо Дебелянов оставя на поколенията творчество, изключително богато по дълбочина и многообразие на душевни изживявания...
mOn
22 0 0
Какво тук значи някаква си личност 2 стр.

Какво тук значи някаква си личност ?

Образът на борбата е често срещан в българската литература. Борбата- като символ на свободния дух, на българското. Но в стихотворенията на Никола Вапцаров образът и придобива по-други измерения- откроява се индивидуалната личност, чувствата и емоциите...
ivan40
9 0 0
Пейо Яворов - Нирвана 3 стр.

Пейо Яворов - "Нирвана "

Стихотворението "Нирвана" на Яворов е включено в цикъла "Прозрения" на представителната му поетична книга "Подир сенките на облаците", изляз¬ла през 1910 г.Съчетава хармонията между човек и действителност и между духовния пор
ndoe
162 5 0