Материали 1-10 от 10

ЕЗИК Дефиниции на понятието език 3 стр. очаква одобрение

ЕЗИК Дефиниции на понятието език

Езикът ни помага значително при научаването на нови понятия, а вероятно и при формирането на паметта. Ако имаме словесен етикет за определено преживяване, ще си го спомняме много по-лесно и по-лесно ще го използваме.
messi
0 0 0