Материали 1-10 от 66

Главно предаване 7 стр.

Главно предаване

Лекция по Динамика на автомобила за дистанционно обучение. Главното предаване е редуктор с постоянно предавателно число, разположен между предавателната кутия (респ. разпределителната кутия) и полуваловете на задвижващия мост на автомобила...
ndoe
0 0