Материали 1-10 от 66

Проектиране на автомобил 67 стр.

Проектиране на автомобил

Световната икономика непрекъснато оптимизира производството, а едновременно с това и се подобрява и автомобилния транспорт като елемент от икономиката. Подобряването на автомобилния транспорт изисква създаване на транспортни фирми с различен брой...
dannyboy
27 2
Теоретични основи на диагностиката Основни определения Автомобилът като диагностиран обект Диагностични параметри Диагностичен тест 61 стр.

Теоретични основи на диагностиката. Основни определения. Автомобилът като диагностиран обект. Диагностични параметри. Диагностичен тест.

Основни задачи и организация на диагностиката. Развитието на техническата експлоатация като подсистема на автомобилния транспорт се обуславя от бързото му развитие, необходимостта от икономия на горива, труд и материали, осигуряване на надеждна работа...
lubega
41 2
Спирачна система 44 стр.

Спирачна система

Pредназначение на спирачна система с хидравличен предавателен механизъм: спирачната система служи за забавяне на движението на автомобила, за спирането му на място и за възпрепятстване на самоволното му потегляне...
emoto_92
119 6
Предназначение изисквания устройство и действие на акумулаторна батерия 39 стр.

Предназначение, изисквания, устройство и действие на акумулаторна батерия

Акумулаторната батерия на автомобила е предназначена да осигури енергия при първоначално пускане на двигателя с вътрешно горене. Това основно предназначение определя нейното наименование "стартерна". Батериите се...
ndoe
47 3
Проектиране на хибриден автомобил 38 стр.

Проектиране на хибриден автомобил

При стартиране на автомобила поради ниската ефективност на ДВГ при ниски скорости задвижването се осъществява от електродвигател по този начин се намаляват вредните емисии от CO2
aronn
20 0