Материали 61-70 от 66

Олекотяване на състезателният автомобил 1 стр.

Олекотяване на състезателният автомобил

Теорията и практиката показва ,че намаляването (олекотяването) на масата на състезателния автомобил може да подобри динамиката и спирачните свойства на състезателния от 1-20% без да се правят други промени по двигател, трансмисия и ходова част ...
Simonsita
8 0
Повече мощност 3 стр.

Повече мощност

Всички промени по двигателя са взаимосвързани, затова те трябва да се правят целенасочено и оправдано. В повечето случаи модификациите по една система водят неизбежно до наложителни промени по друга ...
Simonsita
8 0
Тунинг на силовото предаване елементи на трансмисията 2 стр.

Тунинг на силовото предаване (елементи на трансмисията)

За да направим значително по-бърз автомобила трябва конкретно да знаем от кои фактори (конструктивни ) най-вече зависи подобряването на динамичните качества на състезателния автомобил ...
Simonsita
8 0
Турбо и механични компресори азотни системи 3 стр.

Турбо и механични компресори, азотни системи

Всеки двигател със вътрешно горене е точно това- кутия със огън вътре за чието поддържане се изисква въздух и гориво - желателно е атомизирани (смесени). колкото е по-интензивена и на по-голяма площ за повече време е експлозията- толкова повече коне двига
Simonsita
4 0
Чип тунинг Какво представлява чип тунинга 3 стр.

Чип тунинг. Какво представлява чип тунинга?

До преди 30-ина година ако искахме да извлечем повече мощност от един двигател се налагеше да подменим карбураторите с други размери, а след това посредством разпределителя да се постараем да намерим най-оптималната крива на запалване ...
Simonsita
11 0