Материали 41-50 от 66

Теоретични основи на диагностиката Основни определения Автомобилът като диагностиран обект Диагностични параметри Диагностичен тест 61 стр.

Теоретични основи на диагностиката. Основни определения. Автомобилът като диагностиран обект. Диагностични параметри. Диагностичен тест.

Основни задачи и организация на диагностиката. Развитието на техническата експлоатация като подсистема на автомобилния транспорт се обуславя от бързото му развитие, необходимостта от икономия на горива, труд и материали, осигуряване на надеждна работа...
lubega
41 3
Видове спирачни уредби 26 стр.

Видове спирачни уредби

Националните стандарти за спирачните уредби на автомобила в страните производителки са съобразени с утвърдените международни критерии от групата специалисти към икономическата комисия за европа към ООН...
lubega
17 3
Предназначение изисквания устройство и действие на акумулаторна батерия 39 стр.

Предназначение, изисквания, устройство и действие на акумулаторна батерия

Акумулаторната батерия на автомобила е предназначена да осигури енергия при първоначално пускане на двигателя с вътрешно горене. Това основно предназначение определя нейното наименование "стартерна". Батериите се...
ndoe
47 3
Проектиране на приспособление за изпитване датчиците за температура 22 стр.

Проектиране на приспособление за изпитване датчиците за температура

Автомобилът представлява сложна комбинация от детайли, възли, механизми, уредби и агрегати, обединени в едно цяло по такъв начин, че при синхронното им действие той е в състояние да извършва транспортна или друга работа. За да се достигне до сегашното...
ivan40
11 1
Проектиране на автомобил 67 стр.

Проектиране на автомобил

Световната икономика непрекъснато оптимизира производството, а едновременно с това и се подобрява и автомобилния транспорт като елемент от икономиката. Подобряването на автомобилния транспорт изисква създаване на транспортни фирми с различен брой...
dannyboy
27 2
Иновации в автомобилостроенето 9 стр.

Иновации в автомобилостроенето

През 1894 година Карл Бенц създава бензиновия автомобил. както в повечето завладяващи истории и тук в основата е семейството. Първите пътешественици в автомобилната история са жената...
gecata_maina
58 1
Методи и средства за диагностика на бензинов двигател 4 стр.

Методи и средства за диагностика на бензинов двигател

Двиателят е закрепен за шасито посредством три гумени тампона. Два в предната част от двете страни и един отпред. Една от основните диагностики на бензиновия двигател е неговата мощност...
nerven
44 4